CREDIT AGRICOLE DES DEUX SEVRES CHARENTE MARITIME

Case C-267/12: Reference à la a preliminary judgment from thé Cour ns cassation (France) lodged on 30 May 2012 — forrerric Hay v Crédit agriculture mutuel aux Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Lieta C-267/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. Gada 30. maijā iesniedza Cour de cassation (Francija) — frédéric Hay/Crédit agriculture mutuel du Charente-Maritime rang des Deux-Sèvres

Lieta C-267/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. Gada 30. maijā iesniedza Cour du cassation (Francija) — frédéric Hay/Crédit agriculture mutuel ns Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

OJ C 250, 18.8.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)


Vous lisez ce: Credit agricole des deux sevres charente maritime

Languages, formats et link à OJ


langue
HTML
EN Toggle Dropdown
PDF
EN Toggle Dropdown
Official un journal

Voir plus: Dernière Pute Avant La Fin Du Monde, Bd Chez Ring De Marsault

EN Toggle Dropdown

Multilingual display screen


language 1 Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) français (fr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) maltese (mt) netherlands (nl) polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) sweden (sv)
language 2 Please pick Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) français (fr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) maltais (mt) netherlands (nl) polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) sweden (sv)
langue 3 Please select Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) français (fr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) maltais (mt) netherlands (nl) polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) swedish (sv)
0) ? multilingualFormPiwikTracking($(".AffixSidebarWrapper .Selected a").siblings("#selectedTabEnglishTranslationID").val()) : multilingualFormPiwikTracking("") ;submit(); showHourglass();">Display

Voir plus: Date De La Mort De Nelson Mandela Est Mort, Mort De Nelson Mandela

Text


18.8.2012

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 250/9

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. Gada 30. Maijā iesniedza Cour de cassation (Francija) — précurseur Hay/Crédit agricole mutuel du Charente-Maritime rang des Deux-Sèvres

(Lieta C-267/12)

2012/C 250/15

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: forrerric Hay

Atbildētājs: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime rang des Deux-Sèvres

Prejudiciālais jautājums

Vai 2000. Gada 27. Novembra Direktīvas Nr. 2000/78/EK (1) 2. Panta 2. Punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts likumdevēja izvēle atļaut noslēgt laulību tikai dažāda dzimuma personām via tikt uzskatīta moyennant leģitīmu, atbilstošu un nepieciešamu mērķi, kas pamato netiešu diskrimināciju, kura izriet non fakta, ka koplīgumā ir paredzētas tiesības saņemt privilēģijas saistībā ar darba samaksu une darba apstākļiem tikai tām personām, kuras noslēdz laulību, tādējādi viennozīmīgi liedzot saņemt šādas privilēģijas viena dzimuma partneriem, kas noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu?

(1) Padomes 2000. Gada 27. Novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV l 303, 16. Lpp.).